Ukázka sestav napojených na PowerBI

Prodeje

Aktuální přehled o prodejích Vám umožní rychle reagovat na případné nedostatky nebo změny na trhu. Rychle se zorientujete ve vysoce ziskových produktech, zákaznících s vysokým potenciálem, případně silných regionech.

 • Analýza historického vývoje prodejů podle různých entit (produktové kategorie, skupiny zákazníků, prodejci)
 • Porovnání prodejů mezi různými časovými úseky (období meziročně, od začátku roku, kumulované porovnání prodejů, apod)
 • Pokročilejší analýza obratů a ziskovosti dle různých dimenzí
 • Porovnání prodejů dle dní v týdnu, prodeje dle hodin pracovní doby
 • Regionální analýza prodejů v mapě (města, okresy, kraje)
 • Detailní analýza konkrétních zákazníků, konkrétních produktů


 
 
Pohledávky

Intuitivní přehled o pohledávkách, a jejich složení, termínech splatnosti, aktuálním stavu pohledávek a závazků Vám umožní identifikovat rizika, která je potřeba včas řešit, a tak lépe řídit cashflow a finanční oblast firmy.

 • Analýza dle hodnoty pohledávek (dle různých entit jako jsou prodejci, pobočky, střediska, skupiny zákazníků apod)
 • Analýza stáří pohledávek (identifikace pohledávek dle různých kategorií stáří pohledávek)
 • Analýza doby obratu pohledávek (vztah mezi výší pohledávek a průměrnými tržbami, za kolik dní daný zákazník “obrátí” své pohledávky v tržbách)
 • Regionální analýza pohledávek (ve kterých okresech jsou jaké poměry pohledávek ve splatnosti, po splatnosti)
 • Historický vývoj skladby pohledávek (na základě měsíčních snímků)


 
 
Sklad

Kvalitní přehled o zásobách, a jejich složení, stáří a obrátkovost jednotlivých druhů zásob a jejich pravidelný monitoring je základem úspěšného řízení skladových zásob.

 • Analýza dle hodnoty zásob (dle druhů zásob, poboček, dodavatelů, sortimentních skupin)
 • Analýza stáří zásob (identifikace starých zásob, které neúčelně vážou finanční prostředky)
 • Analýza doby obratu pohledávek (vztah mezi hodnotou zásob a průměrnými denními tržbami, za kolik dní daný produkt či produktová skupiny  “obrátí” svoji skladovou zásobu v tržbách)
 • Historický vývoj skladby a hodnoty zásob (na základě měsíčních snímků)