Co je Power BI? 

Power BI je soustava byznys-analytických nástrojů sloužící k analýze dat a sdílení souvisejících poznatků. Power BI dashboardy poskytují uživatelům 360-stupňový pohled na jejich data, spolu s nejpoužívanějšími metrikami, aktualizovaný v reálném čase a dostupný z jakéhokoliv zařízení.

Pomocí intuitivních nástrojů mohou uživatelé prozkoumat data z celé organizace a najít rychle odpověď na jejich otázky. Vytváření dashboardů je díky bohatým možnostem připojením otázkou několika okamžiků, ještě rychlejší je využití předpřipravených šablon, vytvořených experty v oboru. S pomocí aplikace Power BI Mobile můžete navíc ke svým datům přistupovat skutečně kdykoliv a odkudkoliv.

Pokud jste datový analytik vytvářející reporty a analýzy Vaší společnosti, podpoří Power BI Vaši produktivitu i kreativitu. Power BI Desktop je komplexní a na funkce bohatý software pro práci s daty a reporty. Zkombinujete s ním data z různorodých databází, souborů a webových služeb. Vizualizační nástroje Vám pomohou informací porozumět a automaticky opravit jejich kvalitu a formátování.

Pomocí více než 20 předpřipravených vizualizací vytvoříte za pár okamžiků srozumitelné reporty. Aplikace Power BI Service je pak bezpečně pošle všem požadovaným osobám ve Vaší organizaci. Zaslané reporty se navíc s novými daty sami aktualizují.

Power BI sloučí data z celé Vaří organizace, ať už jsou uložené na fyzických discích či v cloudu. Pomocí Power BI Gateways můžete propojit SQL databáze, modely analytických služeb a další zdroje dat. Pokud již používáte vlastní reportovací portály či aplikace, můžete také spojit všechny výstupy do jednotného uživatelského rozhraní.


 
 

Vyzkoušejte si interkativní live-dema přímo z Power BI ve Vašem prohlížeči:

 

Finance

Dostáváte potřebné odpovědi na otázky ohledně Vaší finanční výkonnosti? S Power BI můžete jednoduše sbírat data ze všech zdrojů, externích i interních a analyzovat je pomocí drag-and-drop vizualizačních nástrojů.

 • Finanční výkonnost – Získejte celkový obraz na různé druhy dat
 • Příjem a ziskovost – Dodávejte odpovědi rychleji pomocí finanční dashboardů na exekutivní úrovni
 • Správa investic – Detekujte a reagujte na nečekané zvýšení nákladů
 • Správa výdajů – Získejte přehled o všech Vašich financích ze všech datových zdrojů

Marketing

Jste zahlceni daty ze všech různých nástrojů, které používáte? Zjednodušte si práci s Power BI – jednoduše monitorujte a analyzujte Vaše reklamní kampaně a efektivně rozdělujte Vaše zdroje do těch správných kanálů.

 • Analýza kampaní – Přeměňte marketingová data do přehledných reportů a interaktivních dashboardů
 • Analýza webu a sociálních médií – Získejte celkový přehled nad výkonností Vaše webu, e-mailů a sociálních
 • Analýza e-mailových kampaní – Porovnejte výsledky podle kampaní, segmentů a geografických údajů
 • Podíl na trhu – Publikujte a prezentuje interaktivní vizualizace Vašeho podílu na trhu

Obchodní oddělení

Potřebujete lépe předpokládat prodeje, splňovat nastavené cíle a zvýšit zisk? Díky Power BI získá Vaše společnost za několik okamžiků vertikálně dělené přehledy o prodejích.

 • Management kvót – Získejte přehled o prodejích oproti předpokladům
 • Trendy – Sledujte prodejní trendy pro optimalizaci strategie a dlouhodobých plánů
 • Vývoj prodejů – Získejte jednoduchý, holistický přehled o výkonu Vašich prodejů mezi různými segmenty
 • Pipeline reporty – Díky rychlému přístupu k podrobným datům budete schopni dělat lepší rozhodnutí

Lidské zdroje

Potřebujete mít přehled o výkonu Vašich zaměstnanců? Power BI má nástroje k jednoduchému sběru dat a monitorování všech důležitých metrik. Pomocí dashboardů získáte přehled o počtu, výkonu a potřebách Vašich kolegů a organizaci.

 • Růst zaměstnanců – sledujte postup Vašich zaměstnanců vůči zadanými cílům a metrikám
 • Přehled o zaměstnancích – plánujte efektivněji díky přehledu a předpovědi potřeb v různých místech

IT

Chcete rychle zlepšit produktivitu a dostupnost Vašich IT služeb? S Power BI můžete vytvářet dashboardy, které budou sledovat a analyzovat celé Vaše IT oddělení.

 • IT náklady – Získejte na jednom místě přehled o nákladech na sítě, služby, aplikace a bezpečnost
 • Help Desk – Identifikujte rizika dříve díky sledování klíčových metrik
 • Bezpečnost – Zvyšte bezpečnost Vaší sítě díky brzkému odhalení rizik

Provoz

Je Vaše organizace opravdu založená na datech? S Power BI můžete rychle monitorovat a reagovat na data ze všech zdrojů, včetně excelových tabulek, databází a cloudových služeb. Získejte vhled nejenom do Vaší výroby, výkonu skladů a analýze pohledávek.

 • Produkce – Optimalizujte výkon a produkci výroby
 • Výkon obchodů – Sledujte trendy pro lepší analýzu prioritizovaných produktů
 • Analýza pohledávek – Reagujte rychleji díky upozorněním na výpadky v logistice, nedostatky na skladech a další časově-citlivé potřeby

Jak Power BI funguje je znázorněno na grafu níže:

powerbi

Podrobnější informace získáte na oficiálním webu Power BI.